Reisvoorwaarden - Welkom bij Jambo Safari Club
 
Home CoronaAanbiedingenOns reisaanbod & MaatwerkBrochureContact & medewerkersVacaturesPartnersReisvoorwaarden
  Home / Reisvoorwaarden
zoek:
TanzaniaKeniaKenia & Tanzania combinatiereizenOegandaRwanda BotswanaZuid-AfrikaNamibieZambiaZimbabweMozambiqueSeychellenMauritiusMadagaskarVerrassende Combinatiereizen Golf & Safari Golf & StrandTreinreizenVluchtenVervoer ter plaatseGame drives & wildlifeLodges, tented camps & strandhotelsReisbrochureDuurzaam toerisme

Reisvoorwaarden

Voor de Jambo aanvullende zekerheden verwijzen wij u naar de pagina Corona.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alle reizen van Jambo Safari Club worden uitgevoerd conform de ANVR Reizigersvoorwaarden en vallen onder de garanties van zowel de SGR als het Calamiteitenfonds. De uitgebreide ANVR Reizigersvoorwaarden kunt u inzien via ANVR-Reizigersvoorwaarden. Jambo hanteert, gezien het soort reizen dat wij aanbieden, aangepaste voorwaarden ten aanzien van de (aan)betaling en annuleringskosten. De dagprogramma’s zijn vrij gedetailleerd weergegeven om een zo goed mogelijk beeld te geven van de geplande invulling van de reis. Toch zijn er factoren die invloed kunnen hebben op de uitvoering, zoals gewijzigde dienstregelingen, kapotte wegen, slecht weer of materiaalpech. Als bepaalde omstandigheden daartoe aanleiding geven, behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om - vooraf of ter plaatse - wijzigingen in route, dagindeling, overnachtingen, vervoer of excursies aan te brengen. U kunt er in zo'n geval natuurlijk van op aan dat wij onze uiterste best doen om de kwaliteit en het karakter van de reis zoveel mogelijk te handhaven. Eventuele extra reis- en verblijfskosten die als gevolg van overmachtsituaties gemaakt worden, kunnen voor rekening van de deelnemers komen. Mocht één van de aangeboden accommodaties onverwachts niet akkoord komen, dan reserveren wij voor u een gelijkwaardige, alternatieve accommodatie. Voor excursies waar Jambo c.q. onze lokale vertegenwoordiger niet in bemiddelt, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid. 

- (Aan)betalingsvoorwaarden: de aanbetaling bedraagt 20% van het landarrangement plus de volledige kosten van de vliegtickets. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum van de reis betaald te zijn, uitsluitend indien er een geel (normaal) reisadvies is. Bij boeking binnen 8 weken voor vertrek moet de volledige reissom direct na ontvangst van de factuur worden voldaan. Wij zijn lid van de SGR, uw boeking valt onder de SGR-garantie. Dit betekent dat uw betaalde gelden te allen tijde gedekt zijn en u geen enkel risico loopt.

Mocht onverhoopt uw reis nadat u de aan- of restant betaling heeft voldaan toch niet door kunnen gaan wegens covid krijgt u binnen 14 dagen uw geld retour. U ontvangt geen voucher.

Annuleringsvoorwaarden:
De volgende kosten worden in rekening gebracht bij annulering van de reis door de reiziger:
- tot 56 dagen voor vertrek: de aanbetaling
- vanaf 56 tot 42 dagen voor vertrek: 30% van het landarrangement (*)
- vanaf 42 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van het landarrangement (*)
- vanaf 28 tot 14 dagen voor vertrek: 75% van het landarrangement (*)
- vanaf 14 tot 7 dagen voor vertrek: 90% van het landarrangement (*)
- vanaf 7 dagen voor vertrek: de volledige reissom 

(*) te vermeerderen met de volledige kosten van de vluchten.

Bij een wijziging na boeking uwerzijds kunnen wij kosten in rekening brengen.

Indien Jambo Safari CLub de reis 3 weken voor vertrek ivm Corona en een oranje reisadvies moet annuleren gelden bovenstaande voorwaarden niet; zie onze aanvullende Jambo zekerheden punt C.

Prijzen
Alle prijzen op deze website zijn per persoon, op basis van deelname van twee personen (tenzij anders aangegeven) en in euro’s. Brandstoftoeslagen, visumkosten, verzekeringen, facultatieve excursies, vertrek- of veiligheidsbelastingen en persoonlijke uitgaven zijn nooit bij de reissom inbegrepen, tenzij anders aangegeven. Eventuele kinderkortingen, toeslagen voor Pasen, Kerst of Oud & Nieuw zijn niet standaard in onze reizen opgenomen. Wij zullen deze, indien van toepassing, specificeren in uw offerte. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kennelijke fouten. Onze offertes zijn maximaal twee weken geldig.
 
Facturering
Na de bevestiging van uw boeking ontvangt u een factuur waarop de details van uw boeking staan vermeld. Tevens worden hier de bedragen voor de luchthavenbelastingen en eventuele brandstoftoeslagen in rekening gebracht. De aanbetaling bedraagt 20% van het landarrangement plus de volledige kosten van de vliegtickets. Uiterlijk 8 weken voor vertrek dient u het resterende bedrag te voldoen. Bij boeking binnen 8 weken voor vertrek dient de volledige reissom direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Uiterlijk twee weken voor vertrek ontvangt u de laatste bescheiden: vouchers en tickets. Op onze boekingen rekenen wij een eenmalig bedrag van € 35,- per boeking aan administratiekosten, een bedrag van € 2,50 voor het Calamiteitenfonds, en € 5,- per persoon voor de SGR bijdrage.

Reisbescheiden
Na boeking ontvangt u uitgebreide reisinformatie en (eventuele) visumformulieren. Twee weken voor vertrek ontvangt u alle reisbescheiden: eventuele vouchers, e-tickets, bagagelabels.
 
Verzekeringen
U bent verplicht om verzekerd op reis te gaan. Een annuleringsverzekering raden wij ten zeerste aan. Heeft u geen reisverzekering, dan kunt u die bij ons of bij uw boekingskantoor afsluiten. Ook voor het afsluiten van een annuleringsverzekering kunt u bij ons of bij uw boekingskantoor terecht. Jambo Safari Club werkt samen met Allianz Global Assistance. Voorwaarden en premies kunt u bij ons opvragen. Er zijn vele mogelijkheden tot uitbreiding van uw dekking. Mocht u een doorlopende reis- of annuleringsverzekering hebben, controleert u dan ter dege uw dekking. De meeste doorlopende annuleringsverzekeringen dekken slechts een beperkt bedrag, vaak niet meer dan € 1500,- per persoon per reis!
 
Visum
U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van uw (eventueel) benodigde visum. Na boeking ontvangt u van ons informatie over het verkrijgen van uw visum en visumformulieren. Houdt u goed de verwerkingstijd van uw paspoort bij de verschillende ambassades of consulaten in de gaten, indien u kort voor vertrek boekt! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privacyverklaring Jambo Safari Club
Jambo Safari Club, gevestigd aan Jambo Safari Club Wisselwerking 50 - 56 1112 XR Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens: 
https://www.jambo.nl/
Jambo Safari Club Wisselwerking 56 1112 XR Diemen
+31 20 20 12 74 0
 
Carlo de Wolf is de Functionaris Gegevensbescherming van Jambo Safari Club, hij is te bereiken via info@jambo.nl.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Jambo Safari Club verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
·         Voor- en achternaam
·         Geslacht
·         Geboortedatum
·         Geboorteplaats
·         Adresgegevens
·         Telefoonnummer
·         E-mailadres
·         Nationaliteit
·         Paspoortnummer
·         Verloopdatum paspoort
·         Bankgegevens
·         Dieetwensen
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Jambo Safari Club verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 
·         Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jambo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
·         Burgerservicenummer (BSN, op het paspoort)
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Jambo Safari Club verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
·         Het afhandelen van uw betaling
·         Het kunnen boeken van bepaalde producten en diensten zoals: accommodatie, huurauto, parkentreetickets, lokale excursies, vliegtickets
·         Het toesturen van de brochure
·         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
·         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Jambo Safari Club bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 5 jaar.
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Jambo Safari Club verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jambo Safari Club blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Jambo Safari Club gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jambo Safari Club en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jambo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jambo Safari Club wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Jambo Safari Club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jambo.nl

ANVRJambo Safari Club is aangesloten bij de ANVR, Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. De uitgebreide voorwaarden kunt u inzien via ANVR-Reizigersvoorwaarden


SGRJambo Safari Club is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Alle op deze website gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Indien u niet rechtstreeks boekt bij een SGR-reisorganisator bevelen wij u aan om uw reis te boeken bij een bij SGR aangesloten reisbureau of reizenverkopende bank. Zij zijn herkenbaar aan het op hun verkoopkantoren aangebrachte vignet met de lachende wereldbol. Vraag bij boeking uitdrukkelijk naar de brochure Informatie voor uw ANVR vakantie. In deze brochure staat beschreven hoe u bij recht op terugbetaling moet handelen.

Jambo Safari Club is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle op deze website gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Vraag voor meer informatie uitdrukkelijk naar de brochure Informatie voor uw ANVR vakantie. Daar staat, naast andere regelingen, de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds beschreven.   

Duurzaam Toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR- reisorganisaties zijn verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide coördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de ANVR. Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen op www.anvr.travel.

Bestrijding kindersekstoerisme
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.kindersekstoerisme.nl

Aangesloten bij: Jambo Safari Club is aangesloten bij ANVR, SGR en Calamiteitenfonds